New Connect

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał Postanowienie Sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie z dnia 03 stycznia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższania kapitału zakładowego Spółki do kwoty 9 700 000 zł. Podwyższenie nastąpiło […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2019 r. otrzymał  podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 36/2018. Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu średniego, niskiego podwyższonego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do […]