New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku. http://www.genergy.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport_kwartalnyG-Energy2018Kw4.pdf  

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 7/2019 w dniu 2 lutego 2019 roku. Umowa: Opracowanie […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent)  informuje, iż otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 32/2018 w dniu 20 listopada 2018 roku. Umowa: Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej […]