New Connect

Otrzymanie podpisanej Umowy Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al.29 Listopada w Krakowie

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, o podpisaniu Umowy pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i formalno-prawnej” znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.38.19 , za cenę 600.000,00 zł netto. Termin wykonania zadania […]

G-Energy znowu liderem NCIndex Top 3

NCIndex Top 3 Lp Instrument Kurs na sesji (PLN) Pakiet Wartość rynkowa pakietu (PLN) Dzienna zmiana kursu (%) Udział w portfelu (%) Wpływ na indeks (%) 1 GENRG 0,3760 22 195 000   8 345 320 43,51 0,62 0,26 2 KOFAMA 1,7800 1 619 000   2 881 820 18,67 0,22 0,04 3 ISIAG 1,3500 1 163 000   1 570 050 17,39 0,12 0,02

Oferta G-Energy S.A wybrana jako najkorzystniejsza, kolejny wygrany przetarg

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, iż na podstawie decyzji zarządczej Dyrekcji Oddziału nr PSGKR.ZZSP.902.38.19/R z dnia 01.04.2019 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji do ograniczonego kręgu wykonawców w formie elektronicznej pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 […]

Podpisanie Umowy pomiędzy GENERGY a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowo Podgórnem, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 13/2019 w dniu 20 marca 2019 roku. Umowa dotyczy zadania: Wykonywanie przyłączy […]