New Connect

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem, o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 19/2019 w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Umowa: UMOWA RAMOWA/PT+RBM/Obszary […]

Oferta G-Energy najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w […]

Podpisanie Przedwstępnej Umowy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Przedwstępna Umowę podwykonawczą do oferty Emitenta z dnia 15 kwietnia 2019 roku, zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie dotyczącej zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”.  […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym w Gdańsku podpisał Umowę o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Marka GSC powstała w 2002 roku, gdy obecny Prezes Zarządu Pan Marek Łupina założył przedsiębiorstwo GSC – Gas System Control. Firma specjalizowała się w produkcji elementów kontroli […]

G-ENERGY SA (4/2019) Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

Raport Kwartalny nr 4/2019   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

“TO BE GREEN”. Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem.

Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem w anglojęzycznym magazynie “Polish Market” promującym polską gospodarkę, naukę i kulturę. Zapraszamy. Pod tym linkiem znajdziecie publikację klik

G-Energy w magazynie biznesowym “Kapitał Polski”.

Jako partner Welconomy Forum in Toruń byliśmy organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych”. Na www.kapitalpolski.pl – rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem Spółki. 

Oferta G-Energy jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w […]