New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy z BWP Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza, zgodnie z dokumentacją projektową, co łącznie stanowi przedmiot Umowy. Za realizację Przedmiotu Umowy […]

Infrastruktura gazowa w EC Żerań rośnie w oczach. Zaawansowane prace w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Z przyjemnością informujemy, że trwają intensywne prace w EC ŻERAŃ.  W czerwcu br G-Energy zawarł definitywną umowę podwykonawczą z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i prac projektowych w celu budowy infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie; Raport 30/2019. Jak widać na […]

Zawarcie umowy z K-Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Projektant) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy spółką K-Invest z siedzibą w Warszawie (Zamawiający)- inwestorem kompleksu biurowo-usługowego w Warszawie przy ulicy; Ząbkowska, Markowska, Białostocka w dzielnicy Praga-Północ. Przedmiotem Umowy są zadania polegające na wykonaniu kompletnych usług projektowych oraz wykonawczych dotyczących remontu stacji gazowej średniego ciśnienia […]