New Connect

G-Energy ponownie liderem NCIndex Top 3.

Lp Instrument Kurs na sesji (PLN) Pakiet Wartość rynkowa pakietu (PLN) Dzienna zmiana kursu (%) Udział w portfelu (%) Wpływ na indeks (%) 1 GENRG 0,5900 22 195 000 13 095 050 20,41 0,89 0,18 2 ARAMUS 1,6600 1 683 000 2 793 780 18,57 0,19 0,04 3 SOFTBLUE 0,2380 12 304 000 2 928 352 17,82 0,20 0,04

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi o poborze do 10 m3/h realizowanymi na […]

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku

Zarząd G-Energy S.A informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07.10.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w porównywalnych okresach lat ubiegłych, wstępne przychody ze sprzedaży za 3 kwartał 2019, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o tychże przychodach za ww. okres. […]