New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką współzależną.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ dotyczącą zadania: Wykonywanie dla PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu dalej: Inwestor kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze […]

Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.

Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, oraz wstępna informacja o przychodach Emitenta osiągniętych w 1 kwartale 2020 roku.   Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 6 kwietnia 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemii Koronawirusa COVID-19 i związane z tym działania podjęte […]