New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez Spółkę współzależną.

                      Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Politerm informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Projektowanie i budowa gazociągów wraz z […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.

Raport_kwartalnyG-Energy_2020_Kw1-0

Spółka współzależna ZPB POLITERM i duży projekt dla PSG Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z […]

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA KOMPLEKSOWA – Projektowanie […]

Albert “Longterm” Rokicki na kanale inwestorzy.tv odpowiada na pytanie – czy warto inwestować w akcje G-Energy.

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 11 maja 2019 r. Spółka współzależna – Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych gazu średniego ciśnienia z PE na Oddziale Twardogóra, gmina Czernica, Jelcz -Laskowice, Ścinawa, Prochowice i Malczyce. Zamawiający – G.EN. […]

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za I kwartał 2020 roku. Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2020 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr 1/2020 […]