New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez Spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od Spółki współzależnej Zakład Produkcyjno- Badawczy Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku.

Raport_kwartalny II kwartał 2020 roku.

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Infracomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o otrzymaniu przez Infracomplex podpisanej Umowy Ramowej – „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 […]