New Connect

G-Energy obecne na VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

W dniach 19 – 20 października G-Energy brało udział w VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego. VII Edycja Kongresu poświęcona była zmianom i reformom jakie czekają polski sektor gazowy w obliczu europejskiej polityki ekologicznej. Niestety w tym roku – z oczywistych względów – odbyło się to wyjątkowo w formie zdalnej, nadawanej ze studia nagrań w Warszawie. […]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja dr Grażyny Bundyra-Oracz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta podpisana podpisem elektronicznym w dniu 21 października 2020 roku. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji Pani dr Grażyna Bundyra-Oracz podała nowe okoliczności o charakterze zawodowym, […]

Będzin i Sosnowiec. Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż przekazany do publicznej wiadomości raport bieżący nr 41/2020 opublikowany w dniu wczorajszym został niewłaściwie podpisany. Treść Raportu nie uległa zmianie. Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach […]

Jaworzno. Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu obszar działania gazowni Jaworzno. Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa […]

G-Energy Partnerem XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń.

W dniach 14-15 września bieżącego roku w Toruniu odbyła się XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń. Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych kraju, który zrzesza przedstawicieli świata polityki, biznesu i  nauki, a także  samorządowców. Hasła przewodnie brzmiały: „Pandemia i co dalej?” oraz „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II”. Jednym ze stałych partnerów tego wydarzenia była Spółka G-ENERGY […]

Rezygnacja Członka Zarządu.

Zarząd G-ENERGY S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bujaka o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja Pana Tomasza Bujaka złożona została ze skutkiem na dzień 12 października 2020 roku i podyktowana jest innymi obowiązkami zawodowymi w […]