New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.   Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: Raporty kwartalne : – raport za I kwartał 2021 roku, dnia 17.05.2021 roku, […]

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z PSG sp. z o.o.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu _PSG obszar działania gazowni w Tychach.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: „UMOWA RAMOWA – […]

Wybranie oferty Konsorcjum z udziałem Spółki współzależnej jako najkorzystniejszej.

Wybranie oferty Konsorcjum z udziałem Spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.   Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na NWZA.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych.

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego PSG obszar działania gazowni w Tychach.  Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla […]