New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na NWZA.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych – PSG obszar działania gazowni w Tychach.

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego PSG obszar działania gazowni w Tychach.  Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla […]