New Connect

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2020

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Sprawozdanie Finansowe z dzialalnosci G-Energy SA 2020 Wybrane dane finansowe Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Sprawozdanie z badania nJZP