New Connect

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce zostało podpisane a wśród sygnatariuszy G-Energy S.A. oraz Zakład Produkcyjno Badawczy Politerm sp. .z o.o.

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa […]

Zawarcie znaczącej Umowy.

Zarząd G-Energy S.A. GENERGY, Emitent, Podwykonawca z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o udzieleniu zgody przez Inwestora na Umowę Podwykonawczą zawartą przez Emitenta z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, Wykonawca, która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Umowa ramowa na projektowanie i realizację robót budowlanych gazociągów […]