New Connect

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu.

G-Energy S.A. oraz spółka zależna ZPB-Politerm podpisały „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Więcej na www.gov.pl

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   Raport_kwartalny G-Energy 2021Kw3