New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.   Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:   Raporty kwartalne : – raport za I kwartał 2022 roku, dnia 16.05.2022 roku, – raport za II kwartał 2022 […]