New Connect

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za III kwartał 2022 roku.   Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 listopada 2022 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr […]