New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 wraz z danymi porównawczymi roku 2021.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 […]