New Connect

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. […]

WELCONOMY

Program XXVIII edycji Welconomy 21 czerwiec 2021r.   CKK JORDANKI w Toruniu (Aleja Solidarności 1-3)   Uroczyste otwarcie i wręczenie nagród godz. 10:00-11:00       SESJA INAUGURACYJNA godz. 11:00 – 12:00    Wpływ pandemii na zmiany  gospodarczo-społeczne  w kraju i na świecie     Moderator: prof. dr hab. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk Eksperci: Paweł […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2020.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku.   Raport kwartalny G-Energy I kwartał 2021   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na […]

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Nabycie udziałów w AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym podpisał Umowę na podstawie której nabył 50% udziałów AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie _dalej: AO Solar_ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450821. AO Solar to spółka […]

Przetargi

   Złóż ofertę na biuro@genergy.pl lub w formularzu poniżej.    

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z Solar -Energy S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o współpracy z Solar – Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Solar – Energy_. Solar – Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm fotowoltaicznych w Polsce, która rozpoczęła produkcję innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z […]