New Connect

Zawarcie Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”. Przedmiotem Umowy jest […]

Zawarcie Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przez spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ informację w sprawie zawarcia aneksu do Umowy Ramowej dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową […]

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2020

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Sprawozdanie Finansowe z dzialalnosci G-Energy SA 2020 Wybrane dane finansowe Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Sprawozdanie z badania nJZP

Współpraca

Biomasa

Biomasa jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej. Głównie ze względu na fakt, że jej pozyskanie jest możliwe z nawet odpadów gospodarstw domowych. Biomasa może pochodzić z materii organicznej, a więc substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegających biodegradacji. Do produkcji biomasy można wykorzystać odpady produkcji rolnej, leśnej, odpady przemysłowe i komunalne. To między […]

Energia słońca

Fotowoltaika Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m². Ilość energii słonecznej […]

Energia wiatru

Szanse rozwoju energii wiatrowej w Polsce (1) Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej publikuje rokrocznie analizy rynku energii odnawialnej. W 2007 roku w Europie zwiększyła się ilość instalacji wiatrowych o 18%. Tym samym jest to najprężniej rozwijający się z segmentów rynku energii odnawialnej. Tak duży wzrost zawdzięczamy głównie Hiszpanii. Obecnie szacuje się, że 56 535 MW energii […]

Polityka prywatności

A. Wprowadzenie Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej […]

ASYSTENT PROJEKTANTA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH TARNÓW

Miejsce pracy: Tarnów Opis stanowiska: Kontakt z Klientem, Urzędami, Inwestorem, Opracowywanie i pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektowych sieci i przyłączy, Uzgodnienia branżowe, Wizje w terenie, Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z warunkami technicznymi i kontraktowymi, Zapewnienie odpowiedniej jakości opracowanych dokumentacji i materiałów projektowych. Ścisła współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt np. z Urzędami, Współpraca […]