New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zwołanie NWZA

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 13.12.2012r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Formularz pełnomocnictwa Ogłoszenie Projekty uchwał

Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku

Plik raportu: RAPORT [PDF]

Uchwała GPW w sprawie ponownego zawieszenie notowań akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.11.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1101/2012 z dnia 07.11.2012 r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 09.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. włącznie. Pełna treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych stanowi załącznik do […]

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.11.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursu akcji Emitenta oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Emitenta. Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności […]

Zawieszenie obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY SA

Uchwała Nr 1101/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A. na rynku NewConnect § 1 Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A., oznaczonymi kodem […]

Nabycie akcji emitenta oraz zmiany stanów pośredniego posiadania akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Zarząd wyjaśnia, że spółka DAMF Invest S.A. w Płocku złożyła zawiadomienie o nabyciu akcji […]

Zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zmiana ilości notowanych akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2012 r. do spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie, z którego treścią od dnia 29.10.2012 r. na rynku NewConnect notowanych będzie 16.250.000 akcji Emitenta. Komunikat GPW S.A. jest konsekwencją dokonanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20.09.2012 r. podziału akcji w […]