New Connect

Oferta G-Energy najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

                      Ogłoszenie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego obszar działania gazowni Jaworzno.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie […]

G-Energy partnerem WELCONOMY Forum in Toruń.

Już 14 września 2020 roku odbędzie się inauguracja kongresu gospodarczego WELCONOMY Forum in Toruń w CKK Jordanki. Kolejny raz mamy przyjemność być partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy! Poniżej program:     Program XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń 14 września 2020r.       godz.10:00 – 11:00 (sala koncertowa) Uroczyste otwarcie konferencji Wręczenie Nagród: – Ambasador […]

Kariera z G-Energy. Szukamy inżynierów i projektantów.

Poszukujemy do pracy osób na stanowisko inżyniera oraz projektanta budowy instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych w jednym z naszych oddziałów. Miejsce pracy: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Będzin, Tarnów, Kraków. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez Spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od Spółki współzależnej Zakład Produkcyjno- Badawczy Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – “Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku.

Raport_kwartalny II kwartał 2020 roku.

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Infracomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o otrzymaniu przez Infracomplex podpisanej Umowy Ramowej – “Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA w dniu 2 lipca 2020 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane […]

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 10 czerwca 2020 roku o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2019

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]