New Connect

G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

    G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych   Raport Bieżący nr 19/2015   Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent” „GENERGY”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane, w dniach 29-31 maja 2015 r podczas „19 Konferencji Wall Street” w […]

Weszła w życie ustawa o OZE – komentarz Przewodniczącego RN G-Energy

  Od niemal pięciu lat branża OZE czekała na ten akt prawny. I choć nadal zapisy ustawy budzą wiele kontrowersji to jest to dla branży krok do przodu w zakresie legislacji jak i możliwości realizacji inwestycji, pomimo tego, że ustawa nie ma wpisanego celu regulacji. Ustawa wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE, który […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2015 roku.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2014

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe/

Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie   otrzymał Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej (, o której mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2015, zawartego z Podmiotem posiadającym osobowość prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wszystkimi Udziałowcami dalej zwanej „Podmiotem”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia […]

G-Energy Partnerem XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2015

XXII Forum Gospodarcze w Toruniu. „Integracja i Współpraca – Innowacyjność” to temat przewodni Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu XXII Forum Gospodarcze w Toruniu, jedno z największych tego typu spotkań gospodarczych w Polsce. Uczestniczą w najważniejsze postaci z kręgu polityki, biznesu i […]

Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o

Zarząd G-Energy S.A. (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) otrzymał  podpisany  aneks do Listu Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują […]

G-ENERGY SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku. Czwarty kwartał minionego roku był okresem wytężonej pracy nad dywersyfikacją źródeł przychodów. Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  Zarząd Spółki zajmował się w raportowanym okresie dają nadzieję na szybkie dokończenie opracowywanej […]

G-Energy SA Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego z dnia 14 grudnia 2014 roku, wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą umożliwiającą opublikowanie raportu zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy […]

G-Energy S.A. w Indeksie NCIndex30

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm. po sesji 15 grudnia 2014 r. z list uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki ZWG (ISIN PLZWG0000016). Jednocześnie po sesji 15 grudnia 2014 r. lista uczestników NCIndex30 zostanie uzupełniona […]