New Connect

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja dr Grażyny Bundyra-Oracz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta podpisana podpisem elektronicznym w dniu 21 października 2020 roku. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji Pani dr Grażyna Bundyra-Oracz podała nowe okoliczności o charakterze zawodowym, […]

Będzin i Sosnowiec. Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż przekazany do publicznej wiadomości raport bieżący nr 41/2020 opublikowany w dniu wczorajszym został niewłaściwie podpisany. Treść Raportu nie uległa zmianie. Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach […]

Jaworzno. Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu obszar działania gazowni Jaworzno. Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa […]

G-Energy Partnerem XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń.

W dniach 14-15 września bieżącego roku w Toruniu odbyła się XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń. Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych kraju, który zrzesza przedstawicieli świata polityki, biznesu i  nauki, a także  samorządowców. Hasła przewodnie brzmiały: „Pandemia i co dalej?” oraz „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II”. Jednym ze stałych partnerów tego wydarzenia była Spółka G-ENERGY […]

Rezygnacja Członka Zarządu.

Zarząd G-ENERGY S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bujaka o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja Pana Tomasza Bujaka złożona została ze skutkiem na dzień 12 października 2020 roku i podyktowana jest innymi obowiązkami zawodowymi w […]

Będzin i Sosnowiec; oferty G-Energy najkorzystniejsze.

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego _obszar działania gazowni Będzin i Sosnowiec_.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie […]

Oferta G-Energy najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

                      Ogłoszenie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego obszar działania gazowni Jaworzno.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie […]

G-Energy partnerem WELCONOMY Forum in Toruń.

Już 14 września 2020 roku odbędzie się inauguracja kongresu gospodarczego WELCONOMY Forum in Toruń w CKK Jordanki. Kolejny raz mamy przyjemność być partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy! Poniżej program:     Program XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń 14 września 2020r.       godz.10:00 – 11:00 (sala koncertowa) Uroczyste otwarcie konferencji Wręczenie Nagród: – Ambasador […]

Kariera z G-Energy. Szukamy inżynierów i projektantów.

Poszukujemy do pracy osób na stanowisko inżyniera oraz projektanta budowy instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych w jednym z naszych oddziałów. Miejsce pracy: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Będzin, Tarnów, Kraków. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez Spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od Spółki współzależnej Zakład Produkcyjno- Badawczy Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od […]