New Connect

Oferta G-Energy S.A wybrana jako najkorzystniejsza, kolejny wygrany przetarg

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, iż na podstawie decyzji zarządczej Dyrekcji Oddziału nr PSGKR.ZZSP.902.38.19/R z dnia 01.04.2019 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji do ograniczonego kręgu wykonawców w formie elektronicznej pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 […]

Podpisanie Umowy pomiędzy GENERGY a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowo Podgórnem, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 13/2019 w dniu 20 marca 2019 roku. Umowa dotyczy zadania: Wykonywanie przyłączy […]

G-Energy partnerem i uczestnikiem XXVI Welconomy Forum w Toruniu

 Podczas XXVI Welconomy w Toruniu G-Energy jako Partner Forum była organizatorem Panelu  “Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych”. W dniach 18-19 marca 2019 roku w Toruniu odbył się coroczny kongres gospodarczy Welconomy Forum 2019 pod hasłem przewodnim “Niepodległa – nowe wyzwania”, który zgromadził setki gości z kraju i zagranicy. Wśród partnerów imprezy była spółka G-Energy SA, która była również […]

G-Energy liderem NCIndex Top 3

NCIndex Top 3 Lp Instrument Kurs na sesji (PLN) Pakiet Wartość rynkowa pakietu (PLN) Dzienna zmiana kursu (%) Udział w portfelu (%) Wpływ na indeks (%) 1 GENRG 0,2900 17 435 000 5 056 150 45,00 0,33 0,14 2 BROADGATE 0,5600 3 941 000 2 206 960 19,15 0,14 0,02 3 EKOBOX 0,6000 8 617 000 5 170 200 17,65 0,33 0,05 2019-02-28

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku. http://www.genergy.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport_kwartalnyG-Energy2018Kw4.pdf  

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 7/2019 w dniu 2 lutego 2019 roku. Umowa: Opracowanie […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent)  informuje, iż otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 32/2018 w dniu 20 listopada 2018 roku. Umowa: Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał Postanowienie Sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie z dnia 03 stycznia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższania kapitału zakładowego Spółki do kwoty 9 700 000 zł. Podwyższenie nastąpiło […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2019 r. otrzymał  podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 36/2018. Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu średniego, niskiego podwyższonego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do […]

Wybranie oferty GENERGY jako najkorzystniejszej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 19 grudnia 2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie […]