New Connect

Biomasa

Biomasa jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej. Głównie ze względu na fakt, że jej pozyskanie jest możliwe z nawet odpadów gospodarstw domowych. Biomasa może pochodzić z materii organicznej, a więc substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegających biodegradacji. Do produkcji biomasy można wykorzystać odpady produkcji rolnej, leśnej, odpady przemysłowe i komunalne. To między innymi z tego powodu jest ona trzecim źródłem naturalnej energii na świecie.

Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska. Emisja dwutlenku węgla podczas jej spalania jest nie większa niż ilość CO2 pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy.

 

Popularność tego źródła energii jest również spowodowana atrakcyjną ceną na rynku paliw. Opłacalność wynika z możliwości wykorzystania i zagospodarowania nieużytków oraz odpadów.

 

Spółka zamierza inwestować bezpośrednio w rynek biomasy, upatrując w tym segmencie dużej szansy dla polskiego rynku energetycznego. Wykorzystanie tego źródła energii może być ogromną szansą dla Spółki, przede wszystkim dla tego, że wciąż na szeroką skalę jest ono niedoceniane.