New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.09.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 40,00 % […]

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.09.2012 r. do spółki wpłynęły trzy zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta z dnia 11.09.2012 r. złożone przez: i) spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, ii) Pana Mariusza Patrowicza oraz, iii) Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu Załącznik: […]

Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.09.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy […]

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.09.2012r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Pliki do pobrania: – Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ 20.09.2012r – […]

Skonsolidowany raport za II kwartał 2012 roku.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego obejmującego II kwartał 2012 roku. Pliki do pobrania: Raport.pdf

ELKOP ENERGY SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Raport Bieżący nr 4/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: za II kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.08.2012 r. za III kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.11.2012 r. Ewentualne zmiany dat […]

ELKOP ENERGY SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B na 27 lipca 2012 r.

Raport Bieżący nr 3/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 735/2012 podjętą w dniu 25 lipca 2012 r. postanowił określić dzień 27 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela […]

ELKOP ENERGY S.A.- wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu

Raport Bieżący nr 2/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. na podstawie uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect: 1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Elkop Energy […]

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 10 lipca 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Elkop Energy S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 10 lipca 2012 r. Elkop Energy S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i […]