New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku

  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku.

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw4

Informacje dotyczące sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz zawarcia umowy inwestycyjnej ze spółką Endosystem sp. z o.o.

G-ENERGY S.A.: Informacja dotycząca sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz informacja dotycząca zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Endosystem sp. z o.o. Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “G-ENERGY”, “Spółka”) w nawiązaniu do RB EBI nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), […]

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki G-Energy Spółka Akcyjna (dalej: G-ENERGY, Spółka, Emitent) informuje, że dnia 29 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Panią Małgorzatę Sadowską  i Pana Jacka Ogórkiewicza jednocześnie odwołując ze składu […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 29 lipca 2016 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 29 lipca 2016 roku, po przerwie ogłoszonej w dniu 15 lipca 2016 r. rozpatrzyło wszystkie pozostałe punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Zarząd w […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 lipca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku, postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 16.30, nie podejmując żadnej uchwały z kontynuacji porządku obrad. ZWZA odbędzie się w […]

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej objęcia 50% udziałów w spółce z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku. podpisał warunkową Umowę Inwestycyjną objęcia 360 udziałów, poprzez objecie nowej emisji udziałów spółki Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (Endosystem) o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział stanowiących po ich zarejestrowaniu 50 proc kapitału zakładowego Endosystem za łączną […]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku, po rozpatrzeniu 10 z 13 punktów porządku obrad postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2016 roku do godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 04 czerwca 2016 roku   Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw1