New Connect

G-Energy Partnerem XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2015

XXII Forum Gospodarcze w Toruniu. „Integracja i Współpraca – Innowacyjność” to temat przewodni Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu XXII Forum Gospodarcze w Toruniu, jedno z największych tego typu spotkań gospodarczych w Polsce. Uczestniczą w najważniejsze postaci z kręgu polityki, biznesu i […]

Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o

Zarząd G-Energy S.A. (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) otrzymał  podpisany  aneks do Listu Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują […]

G-ENERGY SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku. Czwarty kwartał minionego roku był okresem wytężonej pracy nad dywersyfikacją źródeł przychodów. Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  Zarząd Spółki zajmował się w raportowanym okresie dają nadzieję na szybkie dokończenie opracowywanej […]

G-Energy SA Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego z dnia 14 grudnia 2014 roku, wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą umożliwiającą opublikowanie raportu zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy […]

G-Energy S.A. w Indeksie NCIndex30

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm. po sesji 15 grudnia 2014 r. z list uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki ZWG (ISIN PLZWG0000016). Jednocześnie po sesji 15 grudnia 2014 r. lista uczestników NCIndex30 zostanie uzupełniona […]

Spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)) w nawiązaniu do postanowień zawartych w miesiącu październiku i listopadzie bieżącego roku Porozumień i Umów dotyczących realizacji inwestycji w obszarze budowy instalacji przetwarzających odpady poliolefinowe oraz poprodukcyjne na paliwa stałe oraz ciekłe informuje o spełnieniu w dniu wczorajszym ostatniego z warunków łącznych tj. przekazania ostatniej […]

Zawarcie umowy znaczącej wartości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)) w nawiązaniu do postanowień „Porozumienia Realizacji Inwestycji” podpisanego w dniu 16 października 2014 treść którego opublikowano raportem bieżącym EBI nr 43, z której wynikały zamiary przeprowadzenia przez Emitenta transakcji o charakterze zależności kapitałowych na 4 podmiotach posiadających projekty z zakresu zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym […]

Powołanie Członków Zarządu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną G-ENERGY) informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza G-ENERGY przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki jednocześnie mocą uchwały nr 05/11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. działając w oparciu o postanowienia § 9 ust 3 Statutu […]

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z Zakładem Produkcyjno – Badawczym POLITERM Katowice

Zarząd G-Energy  S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”)) informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem Produkcyjno – Badawczy POLITERM siedzibą w Katowicach. Zakład Produkcyjno – Badawczy POLITERM z siedzibą w Katowicach dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, umową licencyjną na wyłączność […]

Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.

Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki Emitenta podjęła  uchwałę w sprawie delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gutowskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Delegowanie Pana Tomasza Gutowskiego do Zarządu na  celu wykorzystanie jego wieloletniego doświadczenia w procesie finalizowania budowy zespołu zarządzającego, uwzględniające przyszłą […]