New Connect

Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.

Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki Emitenta podjęła  uchwałę w sprawie delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gutowskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Delegowanie Pana Tomasza Gutowskiego do Zarządu na  celu wykorzystanie jego wieloletniego doświadczenia w procesie finalizowania budowy zespołu zarządzającego, uwzględniające przyszłą dywersyfikację działalności Emitenta. Profesjonalizm i kompetencje zarządcze pana Tomasza Gutowskiego pozwolą zoptymalizować  jakościowo i przyspieszyć dokończenie procesu budowy zespołu Zarządzającego.

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Gutowskiego znajduje się w zakładce władze spółki.

http://genergy.pl/o-firmie/wladze-spolki/