New Connect

ELKOP ENERGY SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Raport Bieżący nr 4/2012

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

za II kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.08.2012 r.

za III kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.11.2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.