New Connect

ELKOP ENERGY SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B na 27 lipca 2012 r.

Raport Bieżący nr 3/2012

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 735/2012 podjętą w dniu 25 lipca 2012 r. postanowił określić dzień 27 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Elkop Energy S.A., o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda,oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ” PLELKPE00014 „:

a) 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji serii A,

b) 2.500 (dwóch tysięcy pięciuset) akcji serii B.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ELKOPNRG ” i oznaczeniem „ENR”.

Załącznik [ POBIERZ ]