New Connect

Emisja akcji serii C

W związku z aktualnie prowadzoną przez spółkę G-ENERGY S.A. procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G- ENERGY S.A. z dnia 26.05.2015 r.  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, udostępniamy Państwu formularz zapisu na akcje serii C.

 

Termin przyjmowania zapisów określony został przez Zarząd Spółki na okres od dnia 09.06.2015 r. do dnia 24.06.2015 r.

więcej :

http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/emisje-akcji/