New Connect

G-Energy partnerem WELCONOMY Forum in Toruń.

Już 14 września 2020 roku odbędzie się inauguracja kongresu gospodarczego WELCONOMY Forum in Toruń w CKK Jordanki. Kolejny raz mamy przyjemność być partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy!

Poniżej program:

 

 

Program XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń

14 września 2020r.

 

   

godz.10:00 – 11:00

(sala koncertowa)

 • Uroczyste otwarcie konferencji
 • Wręczenie Nagród:

– Ambasador Polskiej Gospodarki

– Ambasador Welconomy

– Ambasador w dziedzinie „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”

– Szmaragd Welconomy

– Nagroda im. prof. Stefana Mellera

Sesja Plenarna – Pandemia i co dalej?

część I

godz. 11:00 – 12:00

(sala koncertowa)

 

 

Prowadzący:

 

prof. dr hab. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

 

 

Goście:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Senator  RP
 • Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny
 • Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995 -2005

 

 • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services
 • Małgorzata Oleszczuk – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sesja Plenarna – Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II

część II

godz. 12:00 – 13:00

(sala koncertowa)

Prowadzący:

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

Goście:

   

 • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • dr hab. Krzysztof Wielecki – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie
 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Bałtyckie Forum Samorządowe

godz. 13:00 – 15:00

(sala nr 4)

 

Prowadzący:

Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn

 

 

Prelegenci:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Dariusz Bojsza – Wiceprezes Neo Energy Group Sp. z o.o.

PREZENTACJE OFERT GOSPODARCZYCH

Chiny, Kolumbia, Indie, Brazylia, Indonezja, Bośnia i Hercegowina

godz. 13:30 – 18:00 (sala koncertowa)

 

I tura paneli tematycznych

godz. 13:30 – 15:00

 

 

Wyzwania dla tradycyjnego kanału dystrybucji w kontekście rozwoju sieci handlowych i zmieniających się zwyczajów zakupowych Polaków

(sala nr 1)

 


Moderator: Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – Teraz Polska 

 

Prelegenci: 

 

Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

dr Andrzej Faliński – były Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Andrzej Gantner– Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności

Adam Manikowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Żabka Polska sp. z .o.

Sławomir Niecko – Pomorskie Centrum Rolno-Spożywcze

Waldemar Nowakowski – Prezes Zarządu Polska Izba Handlu 

Miasta przyszłości

(sala nr 2)

 

 

Moderator: Jerzy Widzyk – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000-2001

 

Prelegenci:

 

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Krzysztof Gorzkowski – Szef Działu PR i Marketingu Kapsch Telematic Services sp. z o.o.

dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Dionizy Smoleń – Dyrektor i Lider Zespołu ds. Sektora Publicznego w Polsce PwC

Krzysztof Woźniak – właściciel P.H.U. GRA-MAR

Jarosław Zagórski – Dyrektor Handlowy i Rozwoju  Ghelamco Poland sp. z o.o.

Wiedza, kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

(sala nr 3)

 

Moderator: Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

Prelegenci:

 

Iain Higgs – Dyrektor Finansowy Central Europe Industry Partners, Fundacja Valores – Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

Adrian Migoń – Prezes Fundacji Inkubator Technologiczny – Youth Business Poland

Paulina Koszewska – Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PwC- Fundacja PwC

Wojciech Przybysz – Prezes Stowarzyszenia „Wędka”

Martyna Rubinowska – Menedżerka Ashoka Polska

Krzysztof Skrzypski  Prezes Zarządu Ciekawej Spółdzielni Socjalnej

Bartosz Stępień – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Fado”

Filip Wadowski – Dyrektor Fundacji NESsT Poland

II tura paneli tematycznych

godz. 15:15 – 16:45

Energetyczna przyszłość Polski – dokąd zmierzamy ?

(sala nr 1)

 

Moderator: dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie

 

Prelegenci:

 

dr Ireneusz Bil – Prezes Energy Gate Europe Sp. z o.o.

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A.

Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP

Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A.

Marek Pol – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2001-2004

Krystian Ortyl – GE Consulting Sp. z o. o.

Modelowy Ośrodek Radioterapii – czyli jak efektywnie zaprojektować, wybudować, wyposażyć i zarządzać szpitalem onkologicznym wykorzystując technologię BIM

(sala nr 2)

 

Moderator: Janusz Tomaszewski – Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999

 

Prelegenci:

 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr hab. n. med. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012

Jarosław Śmiałek, MBA – CEO VAMED Polska sp. z o.o.

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski – Prezes Zarządu Archimed sp. z o.o.

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Rodzinne przedsiębiorstwa rolne – wyzwania i szanse na rozwój

(sala nr 3)

 

Moderator: Lucyna Talaśka-Klich – Kierownik Działu Gospodarka Polska Press sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

 

Prelegenci:

 

Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Łuczak – Prezes Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dawid Obojski – producent rolny, województwo mazowieckie, delegat Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego

Marian Piątek – producent rolny, województwo kujawsko-pomorskie

Tomasz Zdziebkowski – Prezes Zarządu Top Farms sp. z o.o.

 

 

Gospodarka 4.0

(sala nr 4)

 

Moderator: Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

 

Prelegenci: 

 

prof. SGH dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Tomasz Bujak – Prezes Zarządu Starhedge S.A., Wiceprezes G-Energy S.A.

Przemysław Cieszyński – Członek Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Radosław Kędzia – Wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich

Witold Słowik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w latach 2015-2018

Adam Szejnfeld – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

prof. Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Biznesu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

III tura paneli tematycznych

godz. 17:00 – 18:30

Granice wolności przekazu medialnego

(sala nr 1)

Moderator: Tomasz Kaczyński – dziennikarz Ototorun.pl

 

Prelegenci:

 

prof. nadzw. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Arkadiusz Myrcha – Poseł na Sejm, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej

Ryszard Kalisz – Szef Kancelarii Prezydenta RP w latach 1998-2000, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2004-2005

Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019

Teresa Sukniewicz-Kleiber – czterokrotna rekordzistka świata i wielokrotna medalistka Europy w biegu przez płotki

Tomasz Tywonek – rzecznik prasowy Rządu Jerzego Buzka w latach 1997-1998

Zróżnicowana produkcja rolnicza przyszłością polskiego rolnictwa – szanse i zagrożenia

(sala nr 2)

 

Moderator: dr Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Prelegenci:

 

Andrzej Dycha – Ambasador RP w Nigerii w latach 2015-2017, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2011-2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2010, ekspert Team Europe

Mieczysław Babalski – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Przemysław Barawąs – hodowca norek

Przemysław Delmanowicz -Doradca Zarządu, Gaia Hemp Medical sp. z o.o.

Jacek Kramarz – Dyrektor ds. Rozwoju i jeden ze współwłaścicieli HemPoland sp. z o.o.

lek. wet. Katarzyna Piskorz – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Piotr Rydel – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym

Potrzeby zmian w systemie ochrony zdrowia w świetle nowych doświadczeń epidemicznych COVID – 19

(sala nr 3)

 

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego

 

Prelegenci:

 

Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Senator RP

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr Tomasz Latos – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłu w Kajetanach

dr n. med. Artur Zaczyński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Centralny Szpital MSWiA w Warszawie

Dobra ekonomia w czasach kryzysu cywilizacyjnego – przesłanie Jana Pawła II

(sala nr 4)

Gość specjalny: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

 

Moderator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

Prelegenci: 

 

ks. dr hab. Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński 

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomcniczych na Wydziale Teologicznym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Krzysztof Wielecki – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

prof. nadzw. dr hab. Leszek Korporowicz – Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytet Jagielloński 

IV tura paneli dyskusyjnych

godz. 18:45 – 20:15

 

Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie

(sala nr 1)

 

Moderator: Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

Prelegenci:

 

Tomasz Chymkowski – Burmistrz Brześcia Kujawskiego

Henryk Dulanowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

Hieronim Jędrzejewski – konsultant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Michał Korolko – Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dionizy Smoleń – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC

Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

 

Setna rocznica powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Wolnej Polski

(sala nr 2)

Gość specjalny: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Moderator: Kazimierz Kleina – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Prelegenci:

 

Ryszard Bober – Senator RP, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2019

dr hab. Prof. UMK Zbigniew Girzyński – Poseł na Sejm RP, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Prof. UMK Marcin Kilanowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Antoni Mężydło – Senator RP, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jan Wyrowiński – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015

Czy warto inwestować w bezpieczeństwo?

(sala nr 3)

 

Moderator: Adam Sobieraj – Koordynator Projektów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce, Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

 

Prelegenci: 

 

Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Torunia

dr Piotr Majewski – Instytut Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Adam Sobieraj – Koordynator Projektów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

Wioletta Szeliga – Kierownik Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

mjr Jakub Węcławowicz – Szef Sekcji Wsparcia Cywilno-Wojskowego 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

Andrzej Zalewski – Kierownik ds. ochrony fizycznej TAURUS OCHRONA

 

COCTAIL PARTY

Dwój Artusa (Rynek Staromiejski 6)

godz. 20:30 – 22:30

Wręczenie nagród Fundacji Polskie Godło Promocyjne – Teraz Polska w dziedzinie PROMOTOR POLSKI

Wręczający:

prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

prof. dr hab. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskie Godło Promocyjne – Teraz Polska

15 września 2020

Transmisja online w godz. 10:00 – 15:00

Giełda Kooperacyjna – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Indonezja – gospodarczy kierunek przyszłości?

Wprowadzenie: Sylwia Tubielewicz-Olejnik – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Prelegenci:

J. E. Siti Nugraha Mauludiah – Ambasador Republiki Indonezji w Polsce

„Kilka słów o Indonezji”

J.E. Retno Lestari Priansari Marsudi – Minister Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji

Aditia Prasta –  Indonesia Investment Promotion Center w Londynie

„Polska-Indonezja – współpraca gospodarcza – fakty i prognozy”

Rosan P. Roeslani – Przewodniczący Indonezyjskiej Izby Handlowej (KADIN) –„Potencjalna wymiana handlowa z Polską poprzez KADIN”

Bang Zul Zulkieflimansyah – Gubernator Regionu Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie (Nusa Tenggara Barat)

„Prekursor współpracy regionalnej w Polsce z Województwem Kujawsko-Pomorskim – potencjał współpracy”

Filip Urbaniak –  Polsko-Indonezyjska Izba Handlowa

„Nowe inicjatywy, ambitne i realistyczne cele”

Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID – 19

Moderator: Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu

Prelegenci:

Olga Semeniuk – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Małgorzata Oleszczuk – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Radosław Kwiecień – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Trójporozumienie pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym a społecznym szansą na rozwój wiejskiego biznesu

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezes Fundacji Razem Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Prelegenci:

Danuta Ankutowicz – Wójt Gminy Marianowo

Dorota Ekiert – przedsiębiorczyni GS AUTO

Aneta Dekowska – Prezeska i założycielka Stowarzyszenia „Akceptacja”

Anna Kusy- Kłos – Wójt Gminy Widuchowa

Damiana Nowak – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Joanna Piotrowska – Prezeska i założycielka Fundacji „Feminoteka”, trenerka antydyskryminacyjna i genderowa

Joanna Warecha – Redaktorka Naczelna magazynu Gospodyni, autorka filmu PGR OBRAZY

Rola przywództwa we współczesnych realiach biznesowych:

Moderator: Mariusz Grudzieńtwórca Instytutu Skutecznego Działania, wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy

Prelegenci:

Sławomir Jędrzejczak – Prezes Zarządu / CEO – 19 lat, z sukcesem wprowadzał restrukturyzacje w 12 firmach

Anna Kostrzewska – HR Manager, Hendrickson Poland sp. z o.o.
Wojciech Ożga – praktyk zarządzania projektami, właściciel firmy Ozga.pl
dr hab. Piotr Wajrak – dyrygent Opery Nova w Bydgoszczy

Menadżer 4.0 – edukacja, kompetencje, wyzwania

Moderator: Tomasz Gordon – Trener Biznesu – pomysłodawca i koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych „Akademia menedżera” w WSB oraz autor bestselleru „Nowa psychologia zarządzania”

Prelegenci:

Michał Barczak – ekspert produktywności i pracy zdalnej,
autor książki ‚Znaleźć czas’

Paweł Kowalewski – doświadczony menedżer, trener mistrzowskich negocjacji

Anna Piekut – ekspert rekrutacji, badania zasobów menedżerskich oraz trener Master Person Analysis

Natalia Zalesińska – międzynarodowy coach kadry menedżerskiej

Transmisja ze spotkania „Wolność dana i zadana”

Otwarcie: Kazimierz Kleina Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Wystąpienia:

ks. prof. Henryk Skorowski – „Wolność dana i zadana” – Wprowadzenie w dyskusję

prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – „Wola i podmiotowość”

dr Olaf Truszczyński – „Dlaczego wolność jest ważna dla człowieka. Pespektywa psychologiczna”.

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski – „Wiara, prawda, wolność”

dr Piotr Walewski – „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Czyli o chrześcijańskim rozumieniu wolności w ujęciu św. Pawła

dr Jacek Janiszewski – „Wolność w okresie zagrożenia”

dr hab. Sylwia Jaskuła–Korporowicz – „Wolność w przestrzenie wirtualnej”

Minister Wojciech Kaczmarczyk – „Organizacje obywatelskie przestrzenią wolności”

dr Marcin Zarzecki – „Idea wolności w ekosystemie uniwersytetu”

dr hab. Miłosława Borzyszkowska–Szewczyk – „Wolność praktykowana w literaturze. Gunter Grass”

prof. Leszek Korporowicz – „Jagiellońska aksjologia wolności narodów”

Prezentacja Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 • Program Study Tours to Poland – w ramach Programu organizowane są wizyty studyjne do Polski dla osób z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, których celem jest dzielenie się polskim doświadczeniem, przybliżenie realiów Polski a także Unii Europejskiej oraz rozwój i wzmocnienie kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a Polakami oraz polskimi instytucjami.
 • Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda – oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżekistanu, Ukrainy i Uzbekistanu

zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Człowiek w Biznesie, dekalog wartości przedsiębiorcy, etyka w prowadzeniu firmy w warunkach 2020r. – Jak odnaleźć siebie we współczesnym świecie? Jak realizować się z satysfakcją w prowadzeniu firmy?

Prowadząca: Aleksandra Łukomska-Smulska – Wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej i Przewodnicząca Oddziału Toruńskiego, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce

Gość specjalny: Agnieszka Pietruszka – dziennikarka, podróżniczka, pisarka

prezentacja międzynarodowego projektu  „DEKALOG WARTOSCI – Co jest naprawdę ważne w życiu – Europa, Afryka, Azja, Ameryka, Australia”

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego  państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski.