New Connect

G-Energy Partnerem XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2015

XXII Forum Gospodarcze w Toruniu. „Integracja i Współpraca – Innowacyjność” to temat przewodni Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu XXII

Forum Gospodarcze w Toruniu, jedno z największych tego typu spotkań gospodarczych w Polsce. Uczestniczą w najważniejsze postaci z kręgu polityki, biznesu i nauki. Kongres ma międzynarodowy charakter.

Prelegentami będą prezesi największych spółek w kraju. Wśród zaproszonych gości wymienić można m.in. Bronisława Komorowskiego (Prezydent RP), Janusza Piechocińskiego (Wicepremier RP, Minister Gospodarki), Ryszarda Czarneckiego (Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego), Jerzego Wenderlicha (Wicemarszałek Sejmu RP), Olgierda Dziekońskiego (Minister w Kancelarii Prezydenta RP), Andrzeja Halickiego (Minister Administracji i Cyfryzacji), Marka Sawickiego (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej), Herberta Wirth (Prezes KGHM Polska Miedź S.A.), Marka Woszczyka (Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), Alfreda Kubczaka (Dyrektor ds. korporacyjnych Jeronimo Martins Polska), Marka Cywińskiego (Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services), Tomasza Zaboklickiego (Prezes Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.) Tomasza Bujaka (Wiceprezes G-Energy S.A.) – W tym roku  głównym bohaterem będzie innowacyjność  przekazał Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora wydarzenia.

 Tematem przewodnim  tegorocznej edycji Welconomy Forum in Torun będzie „Europa 2020 jaka będzie? Kierunki i wyzwania”. Moderatorem tego panelu będzie Paweł Siennicki( redaktor naczelny Polska The Times). Prelegentami będą m.in. Mateusz Szczurek (Minister Finansów), Maria Wasiak (Minister Infrastruktury i Rozwoju),Kosma Złotowski (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Tadeusz Zwiefka (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Bogusław Sonik (Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014), Paweł Zalewski (Poseł Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2014) ten temat jest szczególnie ważny dla przyszłości naszej gospodarki kiedy to środki unijne się skończą.
W ciągu dwóch dni Forum odbędzie się kilkadziesiąt paneli tematycznych. W tym roku po raz pierwszy obędą się dwie Sesje Plenarne rozpoczynające każdy dzień wydarzenia. Pierwszy dzień będzie poświęcony polityce i gospodarce ogólnokrajowej i zagranicznej, a drugiego dnia skupimy się na polityce i gospodarce regionalnej.
Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych współpracą gospodarczą z naszym krajem oraz zakupem polskich towarów i usług.
http://forumgospodarcze.pl/strony/oforum.php
http://www.forumgospodarcze.pl/strony/wspolpraca.php