New Connect

G-Energy Partnerem XXIII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2016

„Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ” to temat przewodni Welconomy Forum in Toruń (XXIII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu w hotelu Copernicus.

Podczas tegorocznej edycji Forum szczególne znaczenie będzie miała innowacyjność w gospodarce i nauce oraz na współpracę między tymi dziedzinami. Podczas paneli dyskusyjnych temat innowacyjności przeanalizowany będzie w kontekście gospodarki, energetyki, rolnictwa, handlu krajowego i międzynarodowego, budownictwa, obronności czy zdrowia. Innowacyjności nie zabraknie również w blokach tematycznych poświęconych dziedzinom społecznym i naukom humanistycznym. Co roku w Forum uczestniczy ponad 2 000 osób, a wśród nich najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, nauki, z kraju i zagranicy.

Pierwszy dzień konferencji rozpocznie się Sesją Plenarną dotyczącą innowacyjności w gospodarce. Dyskusję poprowadzi profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami będą przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju.

 

Natomiast drugiego dnia podczas Sesji Plenarnej rozmawiać będziemy (wśród panelistów przedstawiciel G-Energy S.A.) o innowacyjności we współczesnej nauce. Debatę moderować będzie profesor Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyskusja toczyć się będzie w gronie wybitnej kadry naukowej.

http://forumgospodarcze.pl/partnerzy

INNOWACYJNOŚĆ

– Jak skutecznie realizować projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem środków finansowych publicznych i prywatnych

ENERGETYKA

– Mała energetyka samorządowa

SYTUACJA POLITYCZNO-EKONOMICZNA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

– Kłopoty u sąsiadów. Unia Europejska, Bliski Wschód, Europa Wschodnia

– Łączenie rynków gazu i energii w Unii Europejskiej a priorytety bezpieczeństwa energetycznego

INFRASTRUKTURA

– Nowe trendy i kierunki rozwoju związane z inwestycjami infrastrukturalnymi

ADMINISTRACJA

– Kierunki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a sytuacja finansowa samorządów

– Transparentnie i efektywnie. Relacje między administracją a sektorem prywatnym

– Powiat, co dalej ?

– Możliwości inwestycyjne gmin przy autostradach

BANKOWOŚĆ I FINANSE

– Rola instytucji finansowych – edukacja, stymulowanie rynku, atrakcyjność oferty oszczędnościowej

GOSPODARKA

– Wartość małej i średniej przedsiębiorczości w gospodarce

– Rola i znaczenie spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

– Perspektywy rozwoju globalnej gospodarki poprzez klastry przemysłowe, oraz ich internalizację

w programie POLSKA 3.0

– Globalny Rynek a Internacjonalizacja Klastrów w programie komisji Europejskiej 2020/2030

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

– Współpraca z niektórymi państwami Ameryki Południowej

– Śląsk bliżej morza

– Polska- strategiczny partner i drzwi Europy dla Chińskich inwestycji. Mocne strony polskiej ekonomii, innowacyjności, położenie. Idea: „One Road One Belt” jako główna dewiza

w rozwoju relacji Chin z zachodnią Europą

SPRAWY SPOŁECZNE

– Kultura – Innowacyjność – Bezpieczeństwo

– Geriatria – wyzwanie XXI wieku

– O przemocy bez stereotypów. Analiza samorządowych programów przeciwdziałania przemocy

w Województwie  Kujawsko-Pomorskim

– Odpowiedzialność za mobbing – co powinien wiedzieć pracodawca – warsztat

– Branding kraju i regionu. Polska i kujawsko-pomorskie – diagnoza teraźniejszości, wyzwania na przyszłość

– Mężczyzna współczesny – wojownik, barbarzyńca czy ofiara?

SPORT

– Otoczenie biznesowe polskiego sportu – wpływ na gospodarkę Polski

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza i ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego