New Connect

G-Energy Partnerem XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń.

W dniach 14-15 września bieżącego roku w Toruniu odbyła się XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń. Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych kraju, który zrzesza przedstawicieli świata polityki, biznesu i  nauki, a także  samorządowców. Hasła przewodnie brzmiały: „Pandemia i co dalej?” oraz „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II”.

Jednym ze stałych partnerów tego wydarzenia była Spółka G-ENERGY S.A, reprezentowana przez: Tomasza Bujaka – Wiceprezesa G-ENERGY S.A., Dominikę Wiesiołek – Asystentkę Zarządu. Tegoroczny kongres rozpoczęła Sesja Plenarna pt. „Pandemia i co dalej?”, prowadzona przez prof. dr hab. Michała Kleibera z Polskiej Akademii Nauk. Prelegenci sesji skupili się na wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nieoczekiwane zmiany, do jakich doszło w wyniku panującej pandemii, niewątpliwie wpłynęły na gospodarkę całego świata. Na chwilę obecną musimy zmierzyć się z konsekwencjami gwałtownego jej zachwiania.

W ramach forum odbyła się sesja pt. „Gospodarka 4.0”, podczas której jednym z prelegentów był Pan Tomasz Bujak. Panel zgromadził szerokie grono uczestników, którzy następnie chętnie uczestniczyli w sesji, poprzez zadawanie licznych pytań. Panel tematyczny pt. „Energetyczna przyszłość Polski – dokąd zmierzamy?” poprowadzony przez dr Marka Waszkowiaka, Rektora Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie również zgromadził dużą ilość odbiorców. W sesji uczestniczyli między innymi przedstawiciele: PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., Polskiego Funduszu Rozwojowego. Głównym tematem była transformacja energetyczna, czyli całkowite zastąpienie węgla, odnawialnymi źródłami energii. Na chwilę obecną około 80% energii elektrycznej w Polsce produkowane jest z węgla (kamiennego i brunatnego). Dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., w swojej wypowiedzi nawiązał do pandemii COVID-19 i lockdown’u, podkreślił, jak ważne są firmy energetyczne w gospodarce światowej. Dr Robert Perkowski wskazał możliwy kierunek energetycznego rozwoju Polski tj. wykorzystanie wodoru. W ostatnim czasie spółka PGNIG S.A. rozpoczęła nowy program wodorowy, którego celem jest sprawdzenie możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór w przyszłości może być bardzo dobrym nośnikiem energii o szerokim zastosowaniu (transport, kogeneracja dużych i małych mocy, magazynowanie energii itd.). Jego najważniejszymi cechami są: wysoka energetyczność, predyspozycje do przetwarzania energii wytworzonej w wyniku reakcji z tlenem na energię elektryczną w ogniwach paliwowych oraz co najważniejsze wytwarzanie tego pierwiastka przy użyciu metod niskoemisyjnych lub wręcz bezemisyjnych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. planuje produkować wodór z gazu ziemnego i wykorzystać nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych, fotowoltaiki i wiatru. W planach Spółki jest promowanie energetyki wodorowej i zbudowanie trwałej pewności zaistnienia technologii na rynku. Docelowo firma zamierza wybudować stacje tankowania samochodów wodorowych, jako nieodzowny element strategii wdrożenia paliwa przyszłości. Dyrektor wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A. podkreślił, jak duży potencjał drzemie w energii wiatru, która powinna odznaczać się intensywnym rozwojem w Polsce. Pan Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A. zaakcentował, że planem na najbliższe lata Spółki jest wprowadzenie biogazu jako standardowej obecności na rynku, co urealnia przyszłościowy status firmy jako bezemisyjny. Pan Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślił, że rośnie świadomość dotycząca odnawialnych źródeł energii, a na przestrzeni lat można dostrzec, że projekty związane z biogazem są coraz doskonalsze.

Wszyscy prelegenci jednogłośnie stwierdzili, że wspólnym celem na najbliższe lata jest poświęcenie się odnawialnym źródłom energii, a transformacja energetyczna powinna być prowadzona etapowo. Panel pt. „Energetyczna przyszłość Polski – dokąd zmierzamy?” oraz tematy poruszone przez prelegentów, wywołały spore zainteresowanie wśród uczestników. Dr Jacek Janiszewski, twórca Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, organizator Welconomy in Toruń podsumował, że tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe przez sytuację panującą na świecie. Nieznany dotychczas przeciwnik, jakim jest pandemia SARS-CoV-2 tym bardziej podkreśliła, jak ważne są wydarzenia takiego typu, podczas których poruszane są tematy z wszystkich dziedzin światowego życia gospodarczego.