New Connect

G-Energy S.A. w Indeksie NCIndex30

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm. po sesji

15 grudnia 2014 r. z list uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki ZWG (ISIN PLZWG0000016).

Jednocześnie po sesji 15 grudnia 2014 r. lista uczestników NCIndex30 zostanie uzupełniona o pakiet 2.250.000 akcji spółki GENRG (ISIN PLELKPE00014).