New Connect

G-Energy SA Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego z dnia 14 grudnia 2014 roku, wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą umożliwiającą opublikowanie raportu zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem planowanej akwizycji, który w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży kosmetyki samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych jest jednym z największych polskich dystrybutorów, posiadającym przychody przekraczające 100.000.000,00 zł.

więcej w Raporcie Bieżącym EBI 1/2015

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/665834,g-energy-sa-podpisanie-listu-intencyjnego-z-dnia-14-grudnia-2014-roku-ze-spolka-orlen-oil-sp–z-o-o-