New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

Raporty kwartalne :

– raport za IV kwartał 2015 roku, dnia 15.02.2016 roku,

– raport za I kwartał 2016 roku, dnia 16.05.2016 roku,

– raport za II kwartał 2016 roku, dnia 16.08.2016 roku,

– raport za III kwartał 2016 roku, dnia 14.11.2016 roku.

Raporty roczny:

– raport za rok 2015 zostanie opublikowany dnia 12.05.2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.