New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

Raporty kwartalne :

– raport za I kwartał 2020 roku, dnia 12.05.2020 roku,

– raport za II kwartał 2020 roku, dnia 14.08.2020 roku,

– raport za III kwartał 2020 roku, dnia 16.11.2020 roku.

Raporty roczny:

– raport za rok 2019 zostanie opublikowany dnia 20.03.2020 roku.

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent w 2020 roku nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 p. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”