New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

Raporty kwartalne :

– raport za I kwartał 2021 roku, dnia 17.05.2021 roku,

– raport za II kwartał 2021 roku, dnia 16.08.2021 roku,

– raport za III kwartał 2021 roku, dnia 15.11.2021 roku.

Raporty roczny:

– raport za rok 2020 zostanie opublikowany dnia 22.03.2021 roku.
Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2020 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 p. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”