New Connect

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.12.2013 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: