New Connect

Informacja o zwołaniu NWZ na dzień 11.02.2014 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku wobec złożenia w dniu 15.01.2014 r. przez akcjonariusza Emitenta spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 11.02.2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

 

Załączniki: