New Connect

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji

Archiwum

 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.11.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursu akcji Emitenta oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Emitenta.

  Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności wzrostu kursu akcji Emitenta w okresie od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 2 października 2012 r. ustaliła, że zaobserwowany wzrost kursu akcji spółki w wyżej wskazanym okresie był przede wszystkim skutkiem działalności 2 osób fizycznych, działających na rachunkach inwestycyjnych 5 podmiotów.

  Pełna treść komunikatu KNF z dnia 06.11.2012 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Zarząd Emitenta wskazuje, że okoliczności przywoływane przez Komisję Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 06.11.2012 r. tj. dokonywanie transakcji przez osoby fizyczne na akcjach Emitenta w sposób uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się manipulacji kursem akcji Emitenta, mają charakter niezależny od działań samej spółki i jej Zarządu. Zarząd oświadcza, że nie miał żadnego wpływu ani wiedzy o okolicznościach wskazanych przez KNF w komunikacie z dnia 06.11.2012 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że będzie podejmował działania w celu możliwie szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz przywrócenia obrotu akcjami Emitenta.

   

  Załącznik: