New Connect

Komunikat w sprawie zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki

Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w dniu 10.03.2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 marca 2014 roku o dokonaniu wpisu zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 1 . Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r (Sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/005156/14/480), dotyczących zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki.
Nowe dane : G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Plac Defilad, nr 1, lok. 1308, 00-901 Warszawa
Spółka informuje , że uległy zmianie dane teleadresowe.
Nowy numer telefonu 22 379 62 80
Nowy numer faksu 22 256 28 68
Nowy adres e mail biuro@genergy.pl