New Connect

Kontakt

 

 

Aleje Ujazdowskie 18/10

00-478 Warszawa, Polska

www.genergy.pl

tel.: 22 247 84 53, e-mail: biuro@genergy.pl

 

 

Dane Spółki:

NIP: 774 31 93 164
KRS: 0000380413
REGON: 142684184

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100, 00-954 Warszawa

Kapitał zakładowy: 9 700 000 zł
opłacony w całości

Biura regionalne:

Katowice: katowice@genergy.pl

Kraków: krakow@genergy.pl

Łódź: lodz@genergy.pl

Olsztyn: olsztyn@genergy.pl

Opole: opole@genergy.pl

Tarnów: tarnow@genergy.pl

Warszawa: warszawa@genergy.pl

Wrocław: wroclaw@genergy.pl

Dodatkowe informacje:

Informacje dotyczące budowy przyłączy:
tel.: 605 500 182

Dla mediów: tel.: + 48 734 85 80 25
e-mail: ri@genergy.pl

Relacje Inwestorskie: e-mail: ri@genergy.pl

Informacje dla inwestorów:
Funkcję animatora dla akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z siedzibą w Warszawie. Funkcję autoryzowanego doradcy dla Spółki pełnił SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-716) przy ul. Nowopolskiej 13/26 www.salwix.pl.

 

 

G-Energy S.A. za granicą:

Przedstawicielstwo w USA:

tel: +1 (718) 395-3500
e-mail: nyc@genergy.pl

Przedstawicielstwo w Kanadzie:
tel: +1 (416) 800-1260
e-mail: ca@genergy.pl