New Connect

Kontakt

 

 

Nazwa (firma): G-Energy Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa.
Biura Regionalne: Wrocław. Katowice. Kraków. Opole. Warszawa.
Adres: Aleje Ujazdowskie 18 lok 10, 00-478 Warszawa
Numer KRS: 0000380413
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-954 Warszawa
REGON: 142684184
NIP: 774 31 93 164
Kapitał zakładowy: 9 700 000 zł opłacony w całości
Telefon: 22 247 84 53
Informacje dot.
budowy przyłączy:

605 500 182
Poczta e-mail: biuro@genergy.pl
Strona www: www.genergy.pl
Relacje Inwestorskie   ri@genergy.pl

G-Energy S.A. za granicą
Przedstawicielstwo w USA nyc@genergy.pl,   +1 (718) 717-8090
Przedstawicielstwo w
Kanadzie
ca@genergy.pl,     +1 (718) 717-8090

   
 Kontakt dla mediów:  

+ 48  734 85 80 25  

mail: ri@genergy.pl

Informacje dla inwestorów: Funkcję animatora dla akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z siedzibą w Warszawie. Funkcję autoryzowanego doradcy dla Spółki pełnił SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-716) przy ul. Nowopolskiej 13/26   www.salwix.pl.