New Connect

Korekta raportu EBI nr 16/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 16/2012 z dnia 09.10.2012r.

Emitent informuje, że w dniu 12.10.2012r. otrzymał ze spółki DAMF Invest S.A. w Płocku od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza skorygowaną treść zawiadomień datowanych na dzień 08.10.2012r. o pośrednim zbyciu akcji Emitenta, będących załącznikami korygowanego raportu nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r. Podmioty zawiadamiające o pośrednim zbyciu akcji Zawiadomieniami z dnia 08.10.2012r. wyjaśniły, że na skutek omyłki pisarskiej powstał błąd polegający na podaniu nie prawidłowej liczby akcji posiadanych przez te podmioty przed transakcją objętą Zawiadomieniem

Pełna treść wyjaśnień spółki DAMF Invest S.A. w Płocku oraz Pana Damiana i Pana Mariusza Patrowicz stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Załączniki: