New Connect

Korekta raportu ESPI nr 17/2012 z dnia 12.10.2012 r. – pośrednie zbycie akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 17/2012 z dnia 12.10.2012 r.

Emitent w dniu 12.10.2012 r. opublikował raport bieżący nr 17/2012 o pośrednim zbyciu akcji Spółki przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. W wyniku omyłki Emitent nieprawidłowo załączył do raportu bieżącego 17/2012 zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza o pośrednim zbyciu akcji Spółki. Zarząd niniejszym w załączeniu przekazuje prawidłowe zawiadomienia Pana Damiana Patrowicza.

 

Załącznik: