New Connect

Korekta raportu nr 17/2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez N.W.Z. z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 13.02.2014r. w sprawie Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
Emitent informuje, że w dniu 14.02.2014r. Notariusz protokołujący obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał sprostowania następujących omyłek pisarskich.
W uchwale nr 4 dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w nazwisku Pani Małgorzaty Patrowicz, w treści uchwały omyłkowo wpisano „Małgorzaty Patrowicza” natomiast powinno być „Małgorzaty Patrowicz”
W uchwale nr 5 dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w nazwisku Pani Marianny Patrowicz, w treści uchwały omyłkowo wpisano „Mariany Patrowicza” natomiast powinno być „Małgorzaty Patrowicz”
W uchwale nr 9 dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w nazwisku Pana Bartłomieja Mścichowskiego, w treści uchwały omyłkowo wpisano „Bartłomieja Miścichowskiego” natomiast powinno być „Bartłomieja Mścichowskiego”

W załączeniu Emitent przekazuję skorygowaną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014 r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.