New Connect

Nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta, złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Marisza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza w związku z nabyciem akcji Emitenta w dniu 27.09.2012 r. przez spółkę Investment Friends Capital S.A. w Płocku.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 

Załączniki: