New Connect

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.11.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę FON Ecology S.A. o nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: